GDPR

Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych w Instytucie Badań Edukacyjnych (IBE) odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) i innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Stosujemy wymogi stawiane przez RODO, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i zapewniania praw osób, których dane dotyczą.

Istotne informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych zamieściliśmy w:

  • Polityce prywatności i plików cookies, która skierowana jest do użytkowników serwisów internetowych oraz profili w serwisach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube) prowadzonych przez IBE, z którą można zapoznać się tutaj,
  • poszczególnych Klauzulach informacyjnych dedykowanych określonym kategoriom osób fizycznych lub procesom przetwarzania danych osobowych.

W celu zapoznania się z właściwą dla Państwa Klauzulą informacyjną, w pierwszej kolejności prosimy określić, jakie relacje łączą Państwa z Instytutem Badań Edukacyjnych.

  1. Klauzula informacyjna dla pracowników (plik PDF; 0,2MB)
  2. Klauzula informacyjna dla osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej (plik PDF; 0,1MB)
  3. Klauzula informacyjna_monitoring wizyjny (plik PDF; 0,2MB)
  4. Klauzula informacyjna dla podmiotów współpracujących (kontrahentów), ich reprezentantów i personelu (plik PDF; 0,2MB)
  5. Klauzula informacyjna_uczestnicy webinarów i szkoleń (plik PDF; 0,2MB)
  6. Klauzula informacyjna_nawiązanie współpracy w ramach pojektów (plik PDF; 0,2MB)
  7. Klauzula informacyjna_uczestnicy szkoleń specjalistycznych Pracownia Testów IBE (plik PDF; 0,2MB)
  8. Klauzula informacyjna zamówienia publiczne (plik PDF, 0,2MB)

W związku z realizacją projektów finansowanych w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), poniższej zamieszczamy klauzule informacyjne odrębnych administratorów danych, tj. Instytucji Zarządzającej – ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz Instytucji Pośredniczącej – ministra właściwego ds.oświaty.

Klauzula informacyjna FERS (obowiązek informacyjny instytucji zarządzającej oraz instytucji pośredniczącej) (plik PDF, 0,3MB)

Mając na uwadze, że Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER), poniższe Klauzule informacyjne kierujemy do osób, których dane są gromadzone i przetwarzamy w związku z realizacją projektu.

Klauzula informacyjna dla personelu projektu_PO WER (plik PDF; 0,3MB)

Klauzula informacyjna dla uczestników projektu _PO WER (plik PDF; 0,3MB)