Odznaka+

Ważnym elementem projektu jest wykorzystanie innowacyjnego narzędzia, jakim jest aplikacja Odznaka+. To pierwsza w Polsce aplikacja służąca do wydawania, gromadzenia, przechowywania i udostępniania mikropoświadczeń oraz odznak cyfrowych. 

Dzięki niej użytkownicy mają możliwość cyfrowego potwierdzania różnego rodzaju umiejętności, osiągnięć, uczestnictwa w jakimś wydarzeniu oraz innych aktywności i doświadczeń edukacyjno-zawodowych. Jest to ułatwienie szczególnie dla tych osób, które zdobywają umiejętności i wiedzę nie tylko w drodze edukacji formalnej, lecz także edukacji pozaformalnej oraz w wyniku uczenia się nieformalnego. Aplikacja Odznaka+ umożliwia szybkie sprawdzenie, czy np. kandydaci do pracy posiadają wymagane kompetencje, a także czy przedstawione przez nich cyfrowe odznaki są wiarygodne. Pozwala też pracodawcy przekonać się, co potrafią potencjalni pracownicy.Trwa pilotaż oraz prace rozwojowe aplikacji

Nasza aplikacja jest obecnie w fazie pilotażu. Przeprowadzamy jej testy funkcjonalne, adaptujemy rozwiązania UX uwzględniające doświadczenia i oczekiwania jej użytkowników. Dlatego mogą się zdarzyć sytuacje, w których elementy naszego rozwiązania nie zawsze będą funkcjonowały w pełni tak, jak tego oczekujesz. Aplikacja jest stale ulepszana. Jej aktualizacje mają na celu stopniowe i kontrolowane włączanie kolejnych funkcjonalności oprogramowania i systematyczną ich korektę. Także dzięki uwagom, które otrzymujemy od Ciebie.