Wszystko, co zawsze chcieliście wiedzieć o korzyściach z mikropoświadczeń

Mikropoświadczenia to nie tylko wygodne narzędzie pozwalające potwierdzać umiejętności ich posiadacza, lecz także doskonała motywacja do nieustannego rozwoju przez całe życie. Jednak to wciąż nie wszystkie korzyści z mikropoświadczeń.

Czytaj dalej, a dowiesz się:

 • Co sprawia, że na świecie coraz bardziej rośnie rola mikropoświadczeń?
 • Jakie są najważniejsze korzyści z mikropoświadczeń?

Mikropoświadczenia i ich rosnące znaczenie

W ostatnich latach na całym świecie obserwujemy wzrost znaczenia mikropoświadczeń. To jedna z oznak dokonującej się rewolucji w świecie uczenia się. 

Co powoduje wzrost zapotrzebowania na różne rodzaje mikropoświadczeń?  Przede wszystkim: przemiany cywilizacyjno-technologiczne określane mianem czwartej rewolucji przemysłowej, rozwój internetowych platform uczenia się oraz coraz bardziej odczuwalna przewaga cyfrowej i zindywidualizowanej nauki – mówi Urszula Buchowicz, ekspertka ds. mikropoświadczeń w projekcie “Mikropoświadczenia – pilotaż nowego rozwiązania wspierającego uczenie się przez całe życie”. 

Mikropoświadczenia w przeciwieństwie do tradycyjnych dyplomów czy certyfikatów są konkretne – informują o wyraźnie określonych umiejętnościach zdobytych przez ich posiadaczy. Są też wydawane po znacznie krótszym czasie uczenia się. Już te dwie cechy sprawiają, że są doskonałym wyborem dla osób, które chcą być konkurencyjne na rynku pracy i nieustannie motywowane do rozwoju. Jak czytamy w artykule “All you need to know about microcredentials” opublikowanym na platformie e-learningowej uQualio, dzięki mikropoświadczeniom możemy m.in.:

 • pokazać nasze doświadczenia i osiągnięcia zgromadzone zarówno w pracy zawodowej, jak i przy okazji podejmowania działań niezwiązanych z pracą, uprawiania hobby, wolontariatów i innych projektów,
 • zaprezentować swoje umiejętności twarde oraz miękkie,
 • zaprojektować własną ścieżkę rozwoju, co pozwoli w prosty sposób wdrożyć model uczenia się przez całe życie.

Mikropoświadczenia – jakie dają korzyści?

Jakie cechy mikropoświadczeń decydują o tym, że stanowią one poręczne narzędzie dla osób, które chcą skutecznie budować mocną pozycję na rynku pracy i nieustannie podnosić swoje kompetencje? Są to przede wszystkim:

 • elastyczność (mikropoświadczenia można zdobywać w dowolnym, odpowiadającym danej osobie momencie, pozwalają łączyć naukę z innymi zobowiązaniami),
 • dostępność (wiele instytucji wydających mikropoświadczenia oferuje kursy online, łatwo dostępne dla wszystkich zainteresowanych),
 • potwierdzanie konkretnych umiejętności (dyplomy ukończenia szkół informują o ogólnych obszarach wiedzy, które posiadł absolwent, natomiast mikropoświadczenia wskazują na konkretne umiejętności z danej dziedziny),
 • szybkość ich zdobywania mikropoświadczenia są zdobywane po krótkich cyklach uczenia się, nie po wielu latach nauki),
 • niepodważalność (mikropoświadczenia są zazwyczaj wydawane w formach certyfikatów lub cyfrowych certyfikatów czy odznak, w których zawarte są niezbędne informacje, stanowiące dowód na to, że dana osoba naprawdę potrafi zrobić to, o czym informuje mikropoświadczenie),
 • niski koszt (w porównaniu do tradycyjnej edukacji, zdobywanie mikropoświadczeń wiąże się ze znacznie niższymi kosztami),
 • adaptacyjność do zmian na rynku (mikropoświadczenia umożliwiają szybką adaptację do zmian na rynku pracy, dokwalifikowanie się itd.).

Mówiąc o mikropoświadczeniach, nie możemy pominąć jednak ich słabszych stron. Te wiążą się przede wszystkim z podejściem zainteresowanych stron do tej formy potwierdzania umiejętności. Mikropoświadczenia są rozpowszechniane w sposób nieuregulowany, co powoduje, że potencjalni posiadacze gubią się w ich złożoności oraz zróżnicowaniu. Instytucje mogące pełnić funkcje wydawców miewają wątpliwości co do możliwych korzyści z wdrożenia mikropoświadczeń, zaś użytkownicy obawiają się, czy zdobyte przez nich mikropoświadczenia będą uznawane. 

Zalet mikropoświadczeń jest jednak o wiele więcej niż słabszych stron. Przede wszystkim pozwalają one na łatwiejszą adaptację do zmieniających się warunków otaczającego nas świata. Sprzyjają uczeniu się przez całe życie i dają dostęp do nauki osobom, dla których barierą dotychczas były np. kwestie finansowe – podkreśla Urszula Buchowicz.