Mikropoświadczenia – narzędzie, które wspiera w nieustannym rozwoju

Coraz szybciej zmieniający się świat wymaga od nas ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Już w 2020 r. Światowe Forum Ekonomiczne informowało, że do 2025 r. 50 procent pracowników na świecie będzie musiało się przebranżowić. To stwierdzenie staje się faktem – jeśli chcemy być atrakcyjni na rynku pracy, musimy nieustannie rozwijać swoje umiejętności. Sprzyja temu postępujący od kilku lat w Europie trend potwierdzania różnych, niewielkich nawet umiejętności.

Czytaj dalej, a dowiesz się:

  • Czym są mikropoświadczenia i jakie są ich rodzaje?
  • Jak mikropoświadczenia łączą się z trendem modularyzacji umiejętności?
  • Jakie korzyści wynikają ze zdobywania mikropoświadczeń?

Mikropoświadczenia – czym są i jakie są ich rodzaje?

To czego uczymy się na co dzień w domu, w szkole czy w pracy, świadomie czy nieświadomie, może łączyć się w większe zestawy umiejętności, wyposażając nas w konkretne kompetencje. To właśnie one mogą okazać się naszym atutem na rynku pracy. Tylko jak taką umiejętność przedstawić, uwiarygodnić?

Każda umiejętność może być wyrażona za pomocą mikropoświadczeń (microcredentials), czyli mniejszych lub większych osiągnięć potwierdzonych przez wiarygodną instytucję czy uczelnię. Mogą one być gromadzone w większe poświadczenia lub stanowić część naszego portfolio – mówi Urszula Buchowicz, ekspertka ds. mikropoświadczeń w projekcie “Mikropoświadczenia – pilotaż nowego rozwiązania wspierającego uczenie się przez całe życie”.

Co  istotne, efekty uczenia się mogą zostać zaprezentowane w cyfrowej formie, np. w aplikacji Odznaka+, która powstała w Instytucie Badań Edukacyjnych i obecnie jest rozwijana.

Odznaki cyfrowe zazwyczaj kojarzą się z obszarem edukacji pozaformalnej (np. udział w projektach edukacyjnych), nieformalnego uczenia się (np. w domu czy w miejscu pracy), z osiągnięciami w procesie uczenia się przez całe życie, szczególnie związanymi z rozwojem zawodowym. Tego typu odznaki najczęściej towarzyszą zdobywaniu umiejętności w formie online. Ich szczególną cechą jest możliwość udostępniania, np. w mediach społecznościowych. W ten sposób pełnią ważną funkcję cyfrowej wizualizacji osiągnięć danej osoby.

Mikropoświadczenia a modularyzacja umiejętności

Dzięki mikropoświadczeniom możemy etapowo gromadzić umiejętności zdobyte w różnych kontekstach uczenia się, nie tylko w drodze edukacji formalnej, ale także przez uczenie się pozaformalne i nieformalne.

Modularyzacja działań i programów edukacyjnych, w połączeniu z mikropoświadczeniami, ułatwiają budowanie własnych ścieżek kształcenia i doskonalenia zawodowego. Według raportu Cedefop mikropoświadczenia mogą być uzupełnieniem formalnych systemów kształcenia i szkolenia, które  czasami uważane są za zbyt powolne w reagowaniu na szybkie zmiany na rynku pracy.

Mikropoświadczenia – co można dzięki nim zyskać?

Planowanie drogi zawodowej wymaga refleksji nad własnym procesem uczenia się: jak się uczę, po co się uczę i czego się uczę? W jakim kierunku chciałbym/chciałabym się dalej rozwijać?  Jak to, co robię w życiu prywatnym (moje zainteresowania), wpływają na moje funkcjonowanie w środowisku pracy?

Jeśli spojrzymy na swoje osiągnięcia jak na wachlarz doświadczeń z całego naszego życia możemy dostrzec to, co czyni nas niepowtarzalnymi i wyjątkowymi w świecie, gdzie bardzo wiele osób posiada identyczne świadectwa ukończenia szkół czy dyplomy ukończenia studiów, które nie pokazują indywidualnych cech i zalet poszczególnych kandydatów do pracy. Mikropoświadczenia wykraczają poza te ramy, pokazują jednostkowe osiągnięcia, które mogą się łączyć w nasze własne konstelacje umiejętności – przekonuje Urszula Buchowicz.

#FunduszeUE