Mikropoświadczenia odpowiedzią edukacji na potrzeby rynku pracy

Czy mikropoświadczenia są szansą na zmianę podejścia do współczesnej edukacji? O roli, jaką mogą pełnić w obliczu zmieniających się wymagań na rynku pracy oraz o sposobach wdrażania nowych form potwierdzania umiejętności dyskutowali międzynarodowi eksperci zgromadzeni na webinarze „Bridging the gap – How countries are using micro-credentials to reshape the workforce”, który odbył się 14 lutego 2024 r. z inicjatywy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Czytaj dalej, a dowiesz się:

 • W jaki sposób mikropoświadczenia mogą odpowiedzieć na potrzeby uczących się oraz współczesnego rynku pracy?
 • Jakie są korzyści z wykorzystywania mikropoświadczeń w kształceniu i szkoleniu?
 • Jakie wyzwania są związane z wdrażaniem mikropoświadczeń do zmieniającego się obszaru edukacji?

Podczas webinaru ekspertka OECD, Shizuka Kato, wskazała, dlaczego mikropoświadczenia mogą stanowić odpowiedź na potrzeby uczących się i współczesnego rynku pracy. Potwierdzają one mniejsze i bardziej elastyczne programy kształcenia i szkolenia. Ponadto wyróżnia je:

 • to, że są bardziej zorientowane na rynek pracy,
 • umożliwiają elastyczne łączenie umiejętności w zestawy i projektowanie indywidualnych ścieżek rozwoju,
 • są częściej dostępne przez Internet,
 • mogą w prostszy sposób łączyć sektor edukacji z rynkiem pracy.

OECD w ostatnich latach uważnie przygląda się sposobowi wykorzystania i efektom wynikającym z wdrażania mikropoświadczeń w kształceniu i szkoleniu. W raportach organizacja wskazuje na potencjalne korzyści, jakie z tego płyną, np.:

 • zapewnienie dostępu do rozwoju umiejętności oraz możliwości przekwalifikowania się,
 • zwiększenie zatrudnialności,
 • uelastycznienie i indywidualizacja edukacji,
 • zwiększenie mobilności uczących się,
 • włączenie społeczne,
 • zwiększenie dobrostanu obywateli.

Oparte na badaniach analizy pokazują z jednej strony, że istnieją dowody na pozytywne skutki wdrażania mikropoświadczeń. Z drugiej zaś ujawniają związane z tym wyzwania, które wymagają podjęcia działań w ramach tworzonych polityk publicznych i dzięki zaangażowaniu m.in. instytucji edukacyjnych, badawczych czy pracodawców

– komentuje Wojciech Gola, ekspert kluczowy ds. projektowania rozwiązań cyfrowych dla rozwoju umiejętności w projekcie “Mikropoświadczenia – pilotaż nowego rozwiązania wspierającego uczenie się przez całe życie”.

Mikropoświadczenia – jak odpowiadają na potrzeby uczących się oraz rynku pracy?

Dane z różnych krajów (OECD, 2023) pokazują, że osoby zdobywające poświadczenia za udział w krótkich programach edukacyjnych mają na rynku pracy większe szanse na uzyskanie zatrudnienia i mogą liczyć na wyższe zarobki. Warto przy tym zaznaczyć, że oprócz samego uczestnictwa w programach, ważne są:

 • jakość oferty (np. objętość kursu, zaufana instytucja edukacyjna, która prowadzi program),
 • dopasowanie do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Mikropoświadczenia mogą wspierać uczących się w rozpoczęciu lub powrocie na studia. Udział w krótkich, certyfikowanych programach może zachęcić do skorzystania z oferty uczelni bez konieczności podejmowania długoterminowego zobowiązania w postaci kilkuletnich studiów.

Dzięki temu uczący może zdobyć rozpoznawalne i uznawane potwierdzenie umiejętności oraz zweryfikować, czy chce kontynuować rozwój w danym obszarze edukacyjnym

– tłumaczy Wojciech Gola. 

Zastosowanie mikropoświadczeń może być korzystne również dla uczelni – mają one szansę zainteresować swoją ofertą np. studentów, którzy jednocześnie są aktywni zawodowo, a także nawiązać współpracę z pracodawcami.

Mikropoświadczenia mogą również służyć wyrównywaniu szans w dostępie do szkoleń. Jak wynika z badań OECD, część osób zainteresowanych podjęciem aktywności edukacyjnej zwracało uwagę na takie bariery jak:

 • brak czasu wynikający z obciążeniem pracą lub obowiązkami rodzinnymi,
 • brak wsparcia ze strony pracodawcy,
 • brak zasobów finansowych,
 • organizowanie szkoleń w odległych miejscach lub w niedogodnym czasie.

Tymczasem charakterystyczne cechy mikropoświadczeń to: elastyczność, mniejsza objętość oraz cyfrowość. W związku z tym mogą one stanowić odpowiedź na te problemy.

Mikropoświadczenia – jakie wyzwania są związane z ich wdrażaniem?

Mimo że mikropoświadczenia stanowią odpowiedź na wiele problemów współczesnego rynku pracy i osób uczących się, z ich wdrażaniem wiąże się również kilka wyzwań. Jednym z nich jest odnalezienie rozwiązań, dzięki którym stosowanie mikropoświadczeń pozwoli zredukować nierówności społeczne.

Obecnie największe korzyści z posiadania mikropoświadczeń uzyskują osoby z wyższym wykształceniem, młode i aktywne zawodowo, które częściej decydują się rozwijać w taki sposób i dzięki mikropoświadczeniom uzyskują lepsze wyniki. Warto zatem promować to rozwiązanie również wśród innych grup uczących się i zapewniać szeroki dostęp do narzędzi wspierających zdobywanie mikropoświadczeń.

– podsumowuje Wojciech Gola. 

#FunduszeUE

Źródła:

Micro-credentials for lifelong learning and employability. (2023). OECD.